People


Staffs

 • Professor Yuzuru Miyazaki (E-mail:yuzuru.miyazaki.b7@*)
 • Associate Professor Kei Hayashi (E-mail:hayashik@crystal.apph.*)
 • Assistant Professor Tomohisa Takamatsu (E-mail:t.takamatsu@crystal.apph.*)
 • Technical Staff Yoshimi Shimizu (E-mail:shimizu.o@*)
 • Visiting Research Associate Yoshihiko Iijima, Masatoshi Inada
 • Technical Assistant Ichiro Ono

When you send e-mail, please attach "tohoku.ac.jp" to * back.


Students

 • D3 Wataru Saito (JSPS Research Fellowship DC2), Yi Huang
 • D2 Li Hezhang (JSPS Research Fellowship DC2), Zhicheng Huang
 • M2 Eiki Ohkuro, Shun Yoshioka, Masato Ryu, Liu Zhichao
 • B4 Keisuke Ashihara, Tomoya Sato, Reiji Shirai, Tomoki Takahashi, Kaichi Tasaki, Toshiaki Chiba, Kensuke Nakata, Tomoki Fujiwara

OB, OG

 • Professor Tsuyoshi Kajitani (1993.4-2012.3: Professor emeritus)
 • Technical Staff Shoichi Kawano (1968.4-2015.3)
 • Dr. Xin Zhang (2015.3〜2016.3 Visiting Research Associate, Beijing University of Technology)
 • Technical Assistant Michiyo Yamashita (2016.1-2017.2)
 • Dr. Suhana Binti MOHD SAID (2017.7-8 Visiting scholar, University of Malaya)
 • Dr. Cédric Bourgès (2018.1-2019.1 JSPS Researcher, CRISMAT)
International students
 • Mr. Milan Valalik (2014.6-8 IAESTE Internship)
 • Mr. Michael Seitz (2014.10-12 IAESTE Internship)
 • Dr. Mohamed Hamid Elsheikh Yousef (2014.12-2015.2 Research Student, University of Malaya)
 • Mr. Zhao Hao Liang (2015.6-8 IAESTE Internship)
 • Dr. Mohamed Bashir Ali Bashir (2015.7-10 Internship, University of Malaya)
 • Dr. Cédric Bourgès (2016.6-8 JSPS Summer Program, CRISMAT)
 • Mr. Guo Xiang (2015.7-2016.9 Postgraduate)
 • Ms. Agnieszka Maria Madej (2016.8-10 IAESTE Internship)
 • Ms. Natasa Diklic (2017.6-8 IAESTE Internship)
 • Muhib Omar (2017.8-10 IAESTE Internship)
 • Mr. Yang Qi (2017.10-2018.6 Postgraduate)
 • Ms. Li Jingwei (2018.7-9 Internship, Tsinghua University)
 • Ms. Danica Sarenac (2018.10-12 IAESTE Internship
 • Mr. Li Zengwei (2018.10-2019.9 Postgraduate)
 • Ms. Nan Xue (2019.10-2020.2 JYPE Internship)
 • Ms. Zhao Shanyi (2019.10-2020.3 Postgraduate)
Alumni and alumnae
 • 2012
  Eisuke Aikawa (MC), Masahiro Tabata (MC), Masahiro Tabata (MC), Shun Fukuzawa (MC), Yuki Mitani (BC)
 • 2013
  Satofumi Maruyama (DC), Takaki Nakajo (MC)
 • 2014
  Yuta Kikuchi (DC), Mao Eguchi (MC), Shogo Suzuki (MC), Yuki Sekimoto (BC)
 • 2015
  Kento Kuba (MC), Shuma Naito (MC), Chihiro Kawasaki (BC)
 • 2016
  Masataka Kubouchi (DC), Kentaro Ishii (MC), Yohei Ogawa (MC), Masanori Shimada (MC), Haruki Hamada (MC)
 • 2017
  Tsutomu Kanno (DC), Naoto Kodaira (MC), Mika Sato (MC), Aisaku Yokoyama (MC)
 • 2018
  Hiroki Nagai (DC), Ikumi Ando (MC), Yutaro Kawasaki (MC), Yuki Yasuzato (MC), Hironori Akiho (BC)
 • 2019
  Hayato Nakasawa (DC), Keisuke Saito (MC), Daisuke Sakuraba (MC), Daiki Fukutome (MC), Yang Runchen (MC), Zhang Yuncai (MC), Kakeru Sato (BC), Yoshimi Nagashima (BC)